Volmachtgevers

Onze Volmachten

Plusdiensten Assuradeuren is een gevolmachtigde agent van vele verzekeraars. De volgende maatschappijen hebben Plusdiensten Assuradeuren een volmacht verstrekt:

Onze Volmachtgevers

Deze verzekeraars hebben geen (aandelen)belang in ons bedrijf. Onze verzekeringsproducten zijn uitsluitend verkrijgbaar via het onafhankelijk met ons samenwerkende intermediair.