Prolongatie

 

1. Stijgende schadelast motorrijtuigverzekeringen
De afgelopen tijd heeft u wederom kunnen lezen dat Verzekeraars en De Nederlandsche Bank zich nog altijd zorgen maken over de resultaten van de motorrijtuigverzekeringen. De premies zijn in de afgelopen periode weliswaar gestegen maar deze stijgingen zijn onvoldoende om tot een goed resultaat te komen. Dit komt mede door een stijging in het aantal claims in combinatie met een stijging van de claimbedragen. Wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren doorzet. Belangrijkste redenen voor de hogere schade-uitkeringen zijn de toenemende schadebedragen bij letsel en het gebruik van dure elektronica in motorrijtuigen.

Wat betekent dat voor u?
Indien van toepassing wordt de premie van uw verzekering per verlengingsdatum verhoogd. U ontvangt hiervan geen aparte polis. De eventuele premie-aanpassing hebben wij in uw nota verwerkt.

2. Schadesturing autoverzekeringen
Nagenoeg alle verzekeraars maken steeds meer gebruik van schadesturing.

Wat is schadesturing?
Verzekeraars hebben kwaliteit- en prijsafspraken gemaakt met een beperkt aantal herstellers. Het laten uitvoeren van een schadereparatie door een samenwerkende hersteller heeft voor u als voordeel dat het eigen risico wordt verminderd of zelfs vervalt. Indien u de schade laat herstellen door een niet-samenwerkende hersteller wordt een hoger eigen risico toegepast.

Hoe kan ik zien dat er schadesturing van toepassing is op mijn polis?
Wanneer er in uw geval sprake is van schadesturing dan kunt u dat terugvinden op uw polisblad.Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: www.plusdiensten.nl/autoschade

Wat als ik geen gebruik maak van schadesturing?
Wanneer uw polis een schadesturingsregeling kent en u laat uw schade repareren door een niet samenwerkend hersteller is er een hoger eigen risico van toepassing. Dit hogere eigen risico kan oplopen tot wel € 500,00. Het is dus belangrijk dat u een juiste keuze maakt. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze. Wij adviseren u om ons bij een schade te bellen! Wij geven u dan advies over de te volgen procedure en vertellen u met welke reparateurs uw verzekeraar samenwerkt. Zo zorgen we er samen voor dat uw eigen risico zo laag mogelijk is en u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het rechtstreekse telefoonnummer van de schadeafdeling is 0345-686701 voor particuliere schades en 0345-686702 voor zakelijke schades.

3. Dynamisch tariferen motorrijtuigverzekeringen
De techniek in auto’s wordt steeds ingewikkelder waardoor reparaties duurder zijn. Verzekeraars ontvangen dus meer en hogere schadeclaims dan voorgaande jaren. Dit kan niet altijd worden betaald vanuit oude premiestructuren. Daar waar verzekeraars voorheen de tarieven konden bepalen op basis van een aantal vaste factoren (Bijvoorbeeld: Gewicht/Bouwjaar/Cataloguswaarde) dient men nu rekening te houden met nieuwe factoren als merk, type, kleur, soort aandrijving, veiligheidsopties en dergelijke. Dit zorgt voor veranderingen in tariefstructuren. Door deze marktontwikkeling is verzekeren “dynamisch”. De overgang van de bestaande tariefsturen naar de nieuwe structuren heeft over het algemeen voor de meeste klanten een kleine premiestijging- of daling tot gevolg. In uitzonderingsgevallen is het percentage premieverhoging fors. U kunt uiteraard zelf beslissen of u akkoord gaat met de nieuwe premie.

4. Indexering Brand
Het indexcijfer voor 2020 is verhoogd. De verzekerde bedragen worden per hoofdvervaldatum aangepast aan het nieuwe indexcijfer. Deze regeling geldt niet voor polissen met een vast verzekerd bedrag of met een vaste maximering.

5.Hogere schadevergoedingen door extreme weersomstandigheden
Het aantal schades en de hoogte van de schade aan woningen en bedrijfspanden is toegenomen door extreme weersomstandigheden. Ook waren er wederom meer grote branden het afgelopen jaar. De hogere schadevergoedingen worden doorgerekend in de premie.

Hieronder een aantal momenten dat er in 2019 sprake was van extreem weer:

-        Op 10 maart was de eerste officiële storm van 2019. Er was sprake van een zware storm met een windkracht tussen 9 en 10 Bft. In de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zorgde de harde wind voor veel stormschade. In de meeste gevallen ging het om omgewaaide bomen, schuttingen, afgewaaide takken, dakbedekking en geveldelen.

-        De onweersbuien van 12 juli hebben op verschillende plaatsen voor wateroverlast gezorgd. Voor een groot deel van het land gold code geel. Er was sprake van stevige onweersbuien met lokaal hagel en veel neerslag. Vooral in Midden-Nederland en op de Veluwe zorgde de regenval voor veel wateroverlast. Ook kwamen straten blank te staan en liep het verkeer vast. Kelders van huizen liepen onder water en in de straten kwamen de putdeksels omhoog doordat de riolering al het water tijdelijk niet meer aankon. 

 

6. Aanpassing premie rechtsbijstand (particulier en zakelijk)
Ieder jaar berekent uw rechtsbijstandsverzekeraar de premie van uw verzekering op basis van CBS indexatie. Ook de kostenontwikkeling in rechtsbijstand nemen zij mee in de premievaststelling. Uw nieuwe premie voor komend jaar is daardoor aangepast. Op uw prolongatienota vindt u de nieuwe premie voor het jaar 2020.

7. Totale overzicht van wijzigingen in 2020
Voor een totaal overzicht van alle wijzigingen in 2020 verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://www.plusdiensten.nl/index.php/productwijzers Onder “Wijzigingen” vindt u per maatschappij de wijzigingen.

8. De ‘Brexit’ en China Taiping Insurance
China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd. (hierna genoemd China Taiping) had een vergunning in het Verenigd Koninkrijk. Daar het Verenigd Koninkrijk onderdeel uitmaakte van de EU had men ook een Europees paspoort verkregen. Met behulp van dit Europees paspoort mocht men middels haar Nederlandse vestiging verzekeringen in Nederland aanbieden. China Taiping is niet meer gerechtigd om verzekeringen in Nederland aan te bieden door het vervallen van het Europees paspoort. China Taiping is in overleg met De Nederlandse Bank om te kijken of het mogelijk is om een zelfstandige verzekeraar in Nederland op te zetten. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat de daarvoor benodigde vergunningen voor de definitieve Brexit zijn verstrekt. China Taiping heeft besloten om alle overeenkomsten in Nederland per 01-01-2020 op te zeggen met daarbij de hoogste prioriteit om de belangen van alle polishouders te waarborgen. Gevolg daarvan is dat ook onze volmacht per 01-01-2020 is opgezegd. Uw polissen worden per hoofdvervaldatum omgezet.

9. ’s Nachts je smartphone of tablet opladen vergroot het risico op brand
Het opladen van een tablet of smartphone terwijl je ligt te slapen is misschien handig, maar ook behoorlijk brandgevaarlijk. De helft van het aantal woningbranden wordt volgens de verzekeraars veroorzaakt door elektronische apparaten. Met name het aan laten staan van elektronische apparaten en het opladen ervan is een risico. Verzekeraars zien twee problemen met het 's nachts opladen van bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Het is verstandig om bij voorkeur op te laden als je er zelf bij bent. Daarnaast is het verstandig om 'overladen' te voorkomen. Als het apparaat opgeladen is, is het zinvol om de stekker er meteen uit te trekken. "Opladen in bed is het nieuwe roken in bed" Afgelopen jaren zijn verzekeraars een aantal keer geconfronteerd met brandschades waarbij een telefoon of tablet werd opgeladen onder een dekbed of kussen. Het ontstaan van de schade ontstaat hierbij door oververhitting. Veel opladers doen het niet goed en als uw telefoon vol is en in de oplader blijft zitten kan oververhitting plaatsvinden. Wij adviseren u dan ook om alleen gebruik te maken van originele opladers. Daarnaast hebben wij nog een aantal tips voor u op een rij gezet:

- Haal een opgeladen apparaat van de oplader af.

- Haal de oplader uit het stopcontact als er niks opgeladen wordt.

- Laat geen apparaten opladen of aanstaan als u weggaat of slaapt. Dus ook de wasmachine of afwasmachine niet.

- Vervang beschadigde draden in de keuken.

- Lus verlengsnoeren niet aan elkaar

- Haal het stof uit uw droger en onder de afwasmachine vandaan. Maar ook binnen in elektrische apparatuur kan stopophoping plaatsvinden, bijvoorbeeld in de tv. Stof zorgt ervoor dat warmte niet weg kan en dan ontstaat mogelijk brand.

10. Vergelijkingstools
Uw verzekeringsadviseur beschikt over diverse vergelijkingstools. Het kan derhalve interessant zijn om de premies van andere maatschappijen met elkaar te vergelijken. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.