In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade, wij vertrouwen erop dat u ons correct informeert. Diverse onderzoeken tonen helaas aan dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Ook merken we dat ‘eerlijke’ klanten voorstander zijn van een harde aanpak van verzekeringsfraude.

Wat is fraude?

Plusdiensten Assuradeuren hanteert de volgende definitie van fraude: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of (bij levens- en sommenverzekeringen) de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Wij melden de fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Andere verzekeraars in Nederland raadplegen dit register ook. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidenten¬waarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op de website van Stichting CIS.

Wat doen we bij fraude?

 • De van fraude verdachte persoon ontvangt een brief van de verzekeringsmaatschappij waarin de fraudezaak wordt toegelicht.
 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald - teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • Uw verzekeringsmaatschappij meldt de fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Andere verzekeraars in Nederland raadplegen dit register ook. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidenten¬waarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op de website van Stichting CIS.
 • Aangifte bij de politie.
 • Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532,00. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen er, als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. € 101,00 in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl

Waarom Fraudebestrijding?

Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Daarom wij aan fraudebestrijding.

Vermoeden van fraude?

Hebt u het vermoeden dat een verzekerde of een andere relatie van ons fraudeert? Dan kunt u dit bij ons melden:

 • Per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • U kunt bellen met Tineke Honders (0345-686877) of met Marco van der Schagt (0345-686809)
 • Anoniem melden? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000

Bij het melden van een vermoeden van fraude is het belangrijk dat wij uw informatie aan het juiste dossier kunnen koppelen. Daarom zullen wij u vragen naar de volgende informatie:

 • Ons dossiernummer (indien bekend)
 • Naam, adres, geboortedatum van de betrokken persoon of personen
 • Waar de mogelijke fraude betrekking op heeft
 • Uw contactgegevens indien u bereid bent aanvullende informatie aan ons te verstrekken